Lantjägarvägen

Tumba Skäcklinge

Kontakt:

Anneli Nilsson
anneli@boliving.se | 072 853 42 61

Objekttyp:  Bostadsrätt

Antal rum: 2 + kök

Boarea: 55 kvm

Byggår: 1983

Driftkostnad: 4 800 kr/år

Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Bostadsfakta
Bostadsinformation
 
LÄGENHET
UpplåtelseformBostadsrätt
Antal rum:2 + kök
Boarea:55 kvm
Lägenhetsnummer:
Kommun:Botkyrka
Skattesats: %
Ekonomi
Driftskostnad4 800 kr/år
Driftskostnad, varav El: 3 000 kr   Försäkring: 1 800 kr Beräknat antal pers: 1
Kommentar: Driftkostnader är individuella. I månadsavgiften ingår Telias Stora kanal paket. Bredband och internet samt IP-telefoni enligt ett obligatoriskt tillägg från föreningens sida.
 
BYGGNAD
ByggnadstypFlerbostadshus
Byggnadsår1983
UppvärmningFjärrvärme
Energideklaration Utfärdad
Byggnadssätt Fönster: 2-glas
Föreningen
NamnRB Brf Lövholmenshus Nr1
InformationFöreningen Riksbyggen RB Brf Lövholmenshus nr 1 består av 176 lägenheter fördelat på 2-5 rok.
Besök gärna föreningens hemsida för mer information www.lovholmenhusnr1.se
PARKERING OCH GARAGE: Parkering hyrs separat för 200 kr/mån.och carport kostar 350:-/mån. (Kontakta HSB för detaljer)
INTERNET OCH TV: I månadsavgiften ingår Telias stora tv-paket på två boxar, bredbandsanslutning 100 mbit/s samt möjligheten att använda sig av Telias IP-telefoni.
GEMENSAMA LOKALER: Föreningen har en gemensamhetslokal som går att hyra för fest etc, bastu och motionsrum samt grovtvättstuga ( Skäcklingevägen 91 ).
FÖRRÅD: Till bostaden hör ett förråd.
UNDERHÅLL OCH PLANER: Yttertaken i föreningen lades om 2010 och värmesystemet uppdaterades 2011. Ny lekplats planeras. Fasadrenovering pågår och planeras genomförd 2017. Stamspolning gjordes under 2013.
ALLMÄNT: Föreningen har kollektivt tecknat bostadsrättstillägg på hemförsäkringen. Teknisk förvaltare är HSB Södertörn och den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen.
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Området Skäcklinge ligger i Tumba. Bebyggelsen är blandad villa, radhus och BR i både gammal och ny stil. Goda kommunikationer till både Stockholm och Södertälje. Tumba Skäcklinge symboliserar en äkta bullerbykänsla. Trevligt radhus och villaområde med naturskön omgivningar. Lugnt och barnvänligt där barnen kan springa och leka fritt utanför dörren. En lugn och trygg miljö både för barn och vuxna. Här kan man sitta ute och höra fåglarna kvittra till morgonkaffet. Österut finns vidsträckta strövområden med promenadstigar bla till Lida - en mycket omtyckt fritidsanläggning med många aktiviteter både sommar och vinter. Via Hågelbyleden som tar dig till motorvägen ett par minuter samt till Ica Maxi, Biltema, Bauhaus. Två golfklubbar ligger inom ca 5-6km radie.

KOMMUNIKATION
Tumba pendeltågstation tillhandahåller infartsparkering. P-tåg till Stockholm ca 25 minuter och Södertälje inom knappt 15 minuter. Flertalet bussanknytningar erbjuds i Tumba Centrum med bussar mot både Skärholmen och Huddinge samt Salem, Vårsta och Hallunda. Pendlarbuss 743 från Tumba mot Fridhemsplan via Marievik och Hornstull. Under rusningstid går även pendeltåg till Uppsala via Arlanda. Från Lövholmen nås Tumba station, sträckan trafikeras med buss 716 från Skäcklinge mot Tumba station (6min). Det går även nattbuss i närheten av området.

NÄRSERVICE
Tumba Centrum har ett stort utbud av service mataffärer, klädaffärer, restauranger, apotek, bank, post, kommunalhus och systembolag.. Här finner ni även folktandvården, bibliotek, vårdcentral och annan behövlig service.

ÖVRIGT
SKOLOR: Förskolor i närheten. De närmaste skolorna är Kassmyraskolan och Broängsskolan med låg- mellan och högstadium. Storvretskolan (ca 1km). För gymnasieelever finns Tumba gymnasium (1,9km), strax väster om Tumba station och även Xenter i Botkyrka (1,8km). För mer information www.botkyrka.se/barnochutbildning

Övrigt

INFORMATION
Ovanstående uppgifter är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen gällande lediga p-platser, kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och bi-area om denna är väsentlig för köparen.

Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

ÖPPEN BUDGIVNING
Vi tillämpar s k öppen budgivning. Det innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt vilket innebär att de avgör när de vill sälja och till vem. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.
Alla bud publiceras löpande på internet, men undantagsvis kan säljaren komma att välja att inte publicera bud på internet. Bud lämnas direkt till mäklaren.
I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i Köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i Jordabalken.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationen för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade "livslängd".

Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m.m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning eller vid nyproduktion den ekonomiska planen.

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.

Bilder
Föreningens gårdar
Föreningens gårdar
Planskiss
Planskiss 2D
Planskiss 2D
Karta
Området

ALLMÄNT OM OMRÅDET
Området Skäcklinge ligger i Tumba. Bebyggelsen är blandad villa, radhus och BR i både gammal och ny stil. Goda kommunikationer till både Stockholm och Södertälje. Tumba Skäcklinge symboliserar en äkta bullerbykänsla. Trevligt radhus och villaområde med naturskön omgivningar. Lugnt och barnvänligt där barnen kan springa och leka fritt utanför dörren. En lugn och trygg miljö både för barn och vuxna. Här kan man sitta ute och höra fåglarna kvittra till morgonkaffet. Österut finns vidsträckta strövområden med promenadstigar bla till Lida - en mycket omtyckt fritidsanläggning med många aktiviteter både sommar och vinter. Via Hågelbyleden som tar dig till motorvägen ett par minuter samt till Ica Maxi, Biltema, Bauhaus. Två golfklubbar ligger inom ca 5-6km radie.

KOMMUNIKATION
Tumba pendeltågstation tillhandahåller infartsparkering. P-tåg till Stockholm ca 25 minuter och Södertälje inom knappt 15 minuter. Flertalet bussanknytningar erbjuds i Tumba Centrum med bussar mot både Skärholmen och Huddinge samt Salem, Vårsta och Hallunda. Pendlarbuss 743 från Tumba mot Fridhemsplan via Marievik och Hornstull. Under rusningstid går även pendeltåg till Uppsala via Arlanda. Från Lövholmen nås Tumba station, sträckan trafikeras med buss 716 från Skäcklinge mot Tumba station (6min). Det går även nattbuss i närheten av området.

NÄRSERVICE
Tumba Centrum har ett stort utbud av service mataffärer, klädaffärer, restauranger, apotek, bank, post, kommunalhus och systembolag.. Här finner ni även folktandvården, bibliotek, vårdcentral och annan behövlig service.

ÖVRIGT
SKOLOR: Förskolor i närheten. De närmaste skolorna är Kassmyraskolan och Broängsskolan med låg- mellan och högstadium. Storvretskolan (ca 1km). För gymnasieelever finns Tumba gymnasium (1,9km), strax väster om Tumba station och även Xenter i Botkyrka (1,8km). För mer information www.botkyrka.se/barnochutbildning

Kontakt
Anneli Nilsson
Ansvarig mäklare
Anneli Nilsson

Reg. Fastighetsmäklare

072 853 42 61 | anneli@boliving.se

Läs mer om Anneli...

Fri värdering
Går du i säljtankar eller undrar du vad din bostad är värd? Att värdera sin bostad är ett enkelt första steg i försäljnings-processen och ger en bra bild av vad du kan tjäna på din bostadsaffär. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24h för en kostnadsfri värdering.